دانلود(دانلود تحقیق قطعات خودرو)

نام قطعه : میل لنگ اجزاء تشكیل دهنده قطعه : قسمت جلوئی میل لنگ كه محل نصب چرخ دنده میل لنگ و خار و نصب پولی میل لنگ و بالابر باشد . محورهای متحرك محل نصب شاتونها می باشد . محورهای ثابت . فانشهای انتهای میل لنگ كه فلایول روی آن نصب می شود . كانالهای عقطعات خودرو ,میل لنگ,میل سوپاپ ,اسبک و میل اسبک,سوپاپ ,کار قطعات خودرو ,انواع قطه در خوردرو|40273448|atx39011422|اِی تی
با سلام و درود خدمت خدمت شما پژوهشگر عزیز در این مطلب از سایت فایل با عنوان دانلود تحقیق قطعات خودرو هم اکنون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

نام قطعه :

میل لنگ

اجزاء تشكیل دهنده قطعه :

كار قطعه :

وظیفه میل لنگ حركت رفت و برگشت پیستون را توسط شاتون به حركت دورانی تبدیل می كند .

معایب میل لنگ :

1- سائیدگی محورهای ثابت و متحرك .2- خط دار شدن محورهای ثابت و متحرك 3- دو پهن شدن محور ثابت و متحرك 3- دو پهن شدن محور ثابت و متحرك 4- تاب برداشتن میل لنگ 5- پیچیدگی میل لنگ

نام قطعه :

میل سوپاپ

اجزای تشكیل دهنده قطعه :

كار قطعه :

وظیفه آن باز كردن ب موقع سوپاپها و به حركت در آوردن پمپ بنزین و همچنین به حركت در آوردن اویل پمپ و دلكو می باشد .

معایب قطعه ( میل سوپاپ ):

نام قطعه :‌

اسبك و میل اسبك

كار قطعه :

وظیفه اسبكها انتقال حركت بادامك میل سوپاپ به انتهای ساق سوپاپ و باز كردن به موقع آن می باشد كه توسط اسبكها انجام می گیرد .

معایب اسبك :

1- خوردگی نوك اسبك 2- خوردگی محل قرار قرار گرفتن مل اسبك و پایه اسبك 3- خوردگی میل اسبك .( تمامی عیوب بالا قابل تعمیر نبوده باید همان قطعه عوض شود )

اسبكها و محور آن :

1-خوردگی نوك اسبكها هنگام كار موتور تولید صدا می كند و فیلرگیری سوپاپ را دچار اشكال می كند . 2- خوردگی محل قرار گرفتن مل اسبك و پایه میل اسبك ضمن تولید صدا باعث ریزش زیاد روغن و افت فشار روغن می شود و به علت خوب روغنكاری نشدن اسبكهای زیر را نیز به حالت گیرپاچ درمی آورد .

نام قطعه :

سوپاپ

اجزای قطعه :

1-ساق سوپاپ 2- وجه سوپاپ 3- محل نصب خار سوپاپ 4- بشقابك سوپاپ 5- فنر سوپاپ 6- گت یا تاید سوپاپ 7- پولك نگهدارنده متر 8- خار نگهدارنده متر 9- ارتعاش گیر متر 10- كسه نمد یا لاستیك گیت سوپاپ .